III Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia
     
       W   Y   N   I   K   I 
     
 
Termin: 
• 20–21 marca 2015 r.
     
 
Miejsce: 
• PSM I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Namysłowska 4
     
   
    Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     
 
Patronat: 
• Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej
    • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
    • Marszałek Województwa Mazowieckiego
    • Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
    • Centrum Edukacji Artystycznej
    • UMFC w Warszawie – Jego Magnificencja Rektor Ryszard Zimak
    • Katedry Chóralistyki wyższych uczelni muzycznych
    • SONY MUSIC
   
     
Organizatorzy: 
   
     
 
Cele konkursu: 
• Promowanie muzyki chóralnej wśród uczniów szkół muzycznych
    • Ocena poziomu nauczania śpiewu chóralnego w szkołach muzycznych
    • Podnoszenie poziomu wykonawczego szkolnych zespołów chóralnych
    • Konfrontacja osiągnięć chórów
    • Dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów
     
 
Regulamin: 
     
 
Jury: 
• Andrzej Banasiewicz – przewodniczący (UMFC Warszawa)
    • Elżbieta Wtorkowska – (AM Bydgoszcz)
    • Aleksandra Paszek-Trefon – (AM Katowice)
    • Marek Gandecki – (AM Poznań)
    • Benedykt Błoński – (UWM Olsztyn)
     
 
Zgłoszenia: 
• Drogą elektroniczną na stronie konkursu od 15.01.2015 do 25.02.2015
     
       Harmonogram występów  
     
    Podczas koncertu galowego chóry i zespoły wykonają kompozycję Mirosława Gałęskiego - "Ocalmy nasz świat".
    Nuty poszczególnych partii "Ocalmy nasz świat" dla zespołów - uczestników konkursu zostaną przesłane
drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
     
 
Uwaga! 

• Uczestnicy wszystkich kategorii dostarczają materiały nutowe
  (6 kopii – po jednej dla każdego członka Jury) w dniu występu do Sekretariatu Konkursu.

     
 
Kontakt: 
sekretariat@psm2chopin.art.pl
    tel. 22 619 21 54